Chưa được phân loại

Thống đốc Schwarzenegger ký tặng máy chơi game bộ lạc

Governor Schwarzenegger signs tribal gaming compacts

Arnold Schwarzenegger, thống đốc bang California, gần đây đã ký hai thỏa thuận với North Fork Rancheria của Mono Indians và Wiyot Tribe sẽ thiết lập khả năng xây dựng sòng bạc tại một địa điểm do Hạt Madera chọn để đổi lấy quyền làm như vậy đối với bộ lạc

Governor Schwarzenegger signs tribal gaming compacts

Wiyot Tribe sẽ nhận được doanh thu được chia sẻ từ sòng bạc thông qua một quỹ tín thác do nhà nước thiết lập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *