Chưa được phân loại

Nevada vàng

Nevada Gold & Casinos agrees to expand board

Thành lập công ty trò chơi Nevada Gold

Nevada Gold & Casinos agrees to expand board

Trong cuộc họp cổ đông thường niên, hai ứng cử viên đã được đề cử: Rudolph K. Kluiber, Giám đốc điều hành GRT Capital Partners, và Shawn W. Kravetz, Chủ tịch kiêm Giám đốc đầu tư của Esplanade Capital LLC.

Nevada Gold & Casinos agrees to expand board

Theo tuyên bố của Bill Sherlock, Chủ tịch Nevada Gold

Nevada Gold & Casinos agrees to expand board

Nevada vàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *