Hiển thị 25 Kết quả
Chưa được phân loại

Các đối tác của Kindred Group để tăng cường các quy trình chống rửa tiền

Nhà điều hành cờ bạc trực tuyến của Thụy Điển Kindred Group đã hợp tác với công ty phân tích dữ liệu trò chơi BetBuddy và City, Đại học London để khám phá cách trí tuệ nhân tạo có thể giúp tăng cường các quy trình ra quyết định chống rửa tiền của mình. Trước …